Księża


Duszpasterz odpowiedzialny

x. Wojciech Nowicki

Fot. Piotr Łysakowski / www.piotrlysakowski.pl

Urodził się 3 grudnia 1984 roku. W Boże Narodzenie tego samego roku otrzymał sakrament chrztu świętego.

Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Studiował dziennikarstwo na kierunku: politologia, na Wydziale Nauk Społecznych UAM; w 2008 roku uzyskał stopień magistra politologii. W tym samym roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 22 maja 2014 roku przyjął święcenia kapłańskie, wcześniej uzyskawszy stopień magistra teologii.

W latach 2014-2015 był wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Lesznie. Następnie został skierowany do pracy w Radio Emaus, będąc jednocześnie wikariuszem w parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu. Od 2016 roku jest redaktorem naczelnym Radia Emaus oraz merytorycznym opiekunem programów katolickich w poznańskim oddziale Telewizji Polskiej. Od 2018 roku pomaga duszpastersko w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Od 1 sierpnia 2021 roku jest również redaktorem naczelny „Przewodnika Katolickiego” i „Biblioteki Kaznodziejskiej”.

W 2016 roku został włączony do grona celebransów, sprawujących msze święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Od 21 lutego 2021 roku jest duszpasterzem odpowiedzialnym za Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej.

Kontakt: x.wojciech@gmail.com.


Pozostali duszpasterze

x. Szymon Bajon

Urodził się 2 kwietnia 1985 roku w Lesznie. 

W latach 2005-2011 studiował teologię na WT UAM w Poznaniu oraz odbywał formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 26 maja 2011 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, który skierował go do parafii pw. św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim. Po dwóch latach posługi w Grodzisku Wlkp. został wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Poznaniu (do sierpnia 2019 roku). Od września 2019 roku posługuje jako wikariusz w parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu.

W latach 2013-2018 studiował dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Przemysława Pałki. Uzyskał dyplom magistra sztuki muzycznej broniąc pracy dyplomowej „Ewokacyjne Lux aeterna Wolfganga Amadeusza Mozarta”.

Członek Polskiego Związku Muzyków Kościelnych. W 2018 roku mianowany przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego Archidiecezjalnym Referentem ds. Muzyki Kościelnej. Wykładowca w Akademii Muzycznej w Poznaniu, katecheta w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia. 1 listopada 2019 roku mianowany przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego drugim dyrygentem Poznańskiego Chłopięco-Męskiego Chóru Katedralnego, w którym wcześniej był asystentem dyrygenta.

Do grona celebransów sprawujących msze święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego włączony w 2020 roku.

x. Karol Świergosz

Urodził się w 1986 roku w Pile. Wyświęcony na kapłana w 2016 roku. Od 2018 roku wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej.

Prawnik świecki i kościelny.

Zainteresowania: podróże koleją, astronomia, turystyka górska, prawo kanoniczne.

Kontakt: karol.swiergosz@gmail.com.


x. Artur Wojczyński

Urodził się 9 lipca 1989r.  i pochodzi z Ujścia  (obecnie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej). Od drugiej klasy szkoły podstawowej aż do wystąpienia do seminarium duchownego służył jako ministrant w tamtejszej Parafii pw. Świętego Mikołaja. W Ujściu także ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Następnie uczęszczał do I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, gdzie zdał maturę. W roku 2008 rozpoczął  formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i studia na Wydziale Teologicznym UAM. W czasie studiów odbył praktyki w Buku i w Parafii pw. Świętego Marcina w Poznaniu. Obronił pracę magisterską z teologii w zakresie liturgiki. Dnia 22 maja 2014r. W katedrze poznańskiej przyjął święcenia  kapłańskie z rąk Metropolity Poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. Zaraz po święceniach krótko zastępował kapelana Szpitala MSW w Poznaniu jednocześnie pomagając w Parafii pw. Świętego Stanisława Kostki na poznańskim Piątkowie. Następnie posługiwał w parafiach w Kórniku-Bninie (2014-2016) i w Stęszewie (2016-2020). Dekretem Księdza Arcybiskupa z dniem 1 grudnia 2020 roku został skierowany do posługi wikariuszowskiej w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i pracy katechetycznej w VII LO w Poznaniu.


x. Przemysław Zgórecki

Księża wspomagający duszpasterstwo

ks. Rafał Rybacki