Historia

Historia powstałego Duszpasterstwa sięga początku lat 90. W 1994 Ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba udzielił specjalnego indultu, zezwalającego na sprawowanie liturgii według ksiąg sprzed reformy liturgicznej św. Pawła VI. Miejsce i godzina sprawowania mszy, zwanej od wspomnianego dokumentu indultową, zmieniały się aż w końcu wierni znaleźli swoje miejsce w kościele ojców franciszkanów konwentualnych na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu. To właśnie tutaj w 2019 roku ks. Andrzej Komorowski, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, przewodniczył uroczystej liturgii z okazji 25-lecia indultu, które dało początek wspólnocie wiernych, nazywających się Poznańskim Środowiskiem Tradycji Katolickiej. To właśnie środowisko zostaje przekształcone w duszpasterstwo, którego zadaniem będzie opracowanie statutu i zorganizowanie życia duszpasterskiego dla katolików przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Aktualny dekret Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wprowadzający zapisy motu proprio Franciszka Traditionis custodes w Archidiecezji Poznańskiej: http://archpoznan.pl/pl/poznanskie-duszpasterstwo-tradycji.

Wkrótce więcej o historii naszej wspólnoty.