Cykl spotkań Duszpasterstwa młodzieży i studentów

Nasze duszpasterstwo zaprasza na cykl spotkań dla młodzieży i studentów.

Spotkania odbywać się będą 2x w miesiącu w następujących terminach:
1) pierwszy czwartek miesiąca, który będzie przeznaczony na rozważanie Słowa Bożego przewidzianego na kolejną niedzielę w ramach kręgu biblijnego,
2) czwarty wtorek miesiąca, na który zaplanowane jest każdorazowo spotkanie tematyczne

Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 11 stycznia na godz. 18.30 do salki ministranckiej. Zachęcamy do przyniesienia własnego egzemplarza Pisma Św. na krąg biblijny.