2. Niedziela Adwentu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2. NIEDZIELA ADWENTU
5 GRUDNIA 2021

  1. Zapraszamy na roraty w środy o godz. 6.30 i soboty o godz. 6.15. Sprawować je będziemy w dawnej kaplicy ss. elżbietanek, w budynku za kościołem.
  2. W tym tygodniu zapraszamy również na mszę świętą z okazji Niepokalanego Poczęcia NMP w środę 8 grudnia o godz. 19.30.
  3. W sobotę 11 grudnia o godz. 12.00 spotkanie Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w kościele św. Michała Archanioła w Poznaniu. Zaprasza ks. Karol Świergosz.
  4. Przy bocznym wejściu do kościoła znajduje się pudełko oraz kartki, na których można napisać propozycje duszpasterskie i uwagi dotyczące funkcjonowania Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej. Zachęcam, by pozostawić do siebie jakiś kontakt, będzie on służył jedynie do kontaktu w celu pogłębienia lub wyjaśnienia przedstawionych spraw.
  5. Po mszy świętej będzie można wesprzeć inicjatywę Serce dla Lwowa.
  6. Za tydzień i za dwa tygodnie przed mszą w biurze parafialnym będzie można nabyć świece Caritas oraz opłatki wigilijne.
  7. Informujemy, że z pieniędzy duszpasterstwa kupiliśmy komplet sześciu nowych, równych lichtarzy (zostały użyte w sobotę podczas mszy roratnej) oraz krzyż.