Grafik celebracji w kwietniu 2021

Wszystkie celebracje ujęte w grafice sprawowane są w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, ul. Kościelna 3.