Ogłoszenia na Niedzielę Palmową (28.03.2021)

Informujemy, że zgodnie z §26.8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, stanowiącym, że – przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m – w kościele może przebywać nie więcej uczestników niż 1 osoba na 20 m2 powierzchni, limit wiernych w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu wynosi 47 osób.

W związku z tym osoby pragnące uczestniczyć w Triduum Świętym będą mogły zapisać się w poniedziałek 29 marca br. w godz. 17-20, dzwoniąc pod numer telefonu 691 316 668 lub 782 464 951. Zapisać może się jedynie osoba dzwoniąca, z wyjątkiem małżeństw i rodzin, gdzie osoba dzwoniąca może zapisać również współmałżonka i dzieci. Aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie osób, zapisać można się na jeden spośród trzech dni. Można wyrazić chęć uczestnictwa w liturgii pozostałych dni, jednak będzie to możliwe w zależności od ogólnej liczby chętnych. Po ustaleniu listy osób skontaktujemy się z każdym indywidualnie. Osoby, którym nie uda się zapisać, mogą uczestniczyć w liturgii na zewnątrz. Ksiądz przyjdzie do tych osób z Komunią Świętą, z wyjątkiem Wielkiego Piątku, kiedy nie udziela się Komunii Świętej wiernym. Istnieje również możliwość uczestnictwa w liturgii poprzez transmisję na stronie internetowej parafii (https://nsjpoznan.click2stream.com).

W związku z tym, że obecne obostrzenia obejmują również Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, informujemy, że w liturgii weźmie udział pierwsze 47 osób, które wejdą do kościoła. Prosimy o wchodzenie dopiero po zakończonej mszy parafialnej.

Przypominamy o obowiązku zachowywania dystansu i zakrywania ust i nosa w kościele.

Takie ograniczanie uczestnictwa w kulcie jest dla nas niezwykle bolesne i niezręczne, jednak jesteśmy zobowiązani do ich przestrzegania nie tylko jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, ale również przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego. Dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Przypominamy godziny celebracji:

  • Wielki Czwartek – godz. 21.00
  • Wielki Piątek – godz. 21.00
  • Wielka Sobota – godz. 16.30
  • Wielkanoc – godz. 14.00
  • Poniedziałek Wielkanocny – godz. 14.00