Wielki Tydzień w kontekście obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych

Informujemy, że zgodnie z §26.8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, stanowiącym, że – przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m – w kościele może przebywać nie więcej uczestników niż 1 osoba na 20 m2 powierzchni, limit wiernych w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu wynosi 47 osób.

Ksiądz Arcybiskup zobowiązał nas do przestrzegania przyjętych limitów, dlatego we Mszy Świętej Niedzieli Palmowej uczestniczyć w kościele będzie mogło pierwsze 47 osób, które przyjdą do kościoła. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć na zewnątrz, zachowując stosowny dystans. Ksiądz wyjdzie z Komunią Świętą na zewnątrz. Prosimy o wchodzenie do kościoła dopiero po zakończonej mszy parafialnej, jak również o zachowywanie stosownego dystansu podczas procesji z palmami. Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Triduum Święte odbędzie się według planu. W związku z koniecznością zachowania obostrzeń sanitarnych w ogłoszeniach podamy możliwość zapisu na liturgię.

Organizowanie zapisów na liturgię jest dla nas sytuacją niekomfortową, dlatego prosimy o wyrozumiałość.