Ogłoszenia duszpasterskie 14.02.2021

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Pięćdziesiątnicy. Czytaj więcej ⤴️